Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
1496 người đang online

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Như Xuân

Đăng ngày 17 - 02 - 2023
100%

Căn cứ Công văn số 7752/STNMT-CSĐĐ ngày 30/08/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân Thông báo về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Xuân...(12/10/2023 5:02 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân...(12/10/2023 5:00 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Cát Vân, huyện...(02/10/2023 2:01 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Cát Vân, huyện...(29/09/2023 9:26 CH)

KẾ HOẠCH Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các điểm trường cấp học Mầm non, Tiểu học giai đoạn 2023-2025(15/08/2023 2:58 CH)

Quyết Định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(23/03/2023 2:31 CH)

    °