Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
523 người đã bình chọn
241 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số:07 /TB-CQ 09/04/2024 THÔNG BÁO Giờ làm việc mùa hè năm 2024
Số: 98 /KH-UBND 08/04/2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024 trên địa bàn huyện Như Xuân
Số:02/TB-TNMT 08/04/2024 THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Như Xuân về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn huyện (Đợt 1)
Số: 630 /QĐ-UBND 05/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ hộ thiếu đất sản xuất bằng hình thức chuyển đổi nghề, mua sắm máy móc nông cụ thuộc Nội dung 3, dự án 01- Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2024 Đơn vị: xã Thanh Phong
Số: 631 /QĐ-UBND 05/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ hộ thiếu đất sản xuất bằng hình thức chuyển đổi nghề, mua sắm máy móc nông cụ thuộc Nội dung 3, dự án 01- Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2024 Đơn vị: xã Thanh Sơn
Số: 632 /QĐ-UBND 05/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ hộ thiếu đất sản xuất bằng hình thức chuyển đổi nghề, mua sắm máy móc nông cụ thuộc Nội dung 3, dự án 01- Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2024 Đơn vị: xã Thanh Xuân
Số: 633 /QĐ-UBND 05/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách, hỗ trợ công trình nước sinh hoạt phân tán thuộc Nội dung 4 dự án 01-Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2024 Đơn vị: xã Bình Lương
Số: 634 /QĐ-UBND 05/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách, hỗ trợ Xây bể chứa Nước sinh hoạt phân tán thuộc Nội dung 4 dự án 01-Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2024 Đơn vị: xã Thanh Phong
Số: 635 /QĐ-UBND 05/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách, hỗ trợ Nước sinh hoạt phân tán thuộc Nội dung 4 dự án 01-Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2024 Đơn vị: xã Cát Vân
Số: 636 /QĐ-UBND 05/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách, hỗ trợ công trình nước sinh hoạt phân tán thuộc Nội dung 4 dự án 01-Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2024 Đơn vị: xã Tân Bình
Số:621 /QĐ-UBND 04/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng tường rào chắn đất và tường rào Trường THCS Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Số:622 /QĐ-UBND 04/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Thanh Lâm đi xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Số: 624 /QĐ-UBND 04/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Đính chính nội dung phê duyệt dự án Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Số 736 /UBND-KTHT 03/04/2024 V/v triển khai thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định
Số: 718 /UBND-NN&PTNT 02/04/2024 V/v thực hiện các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường.
1 2 3 4 5 6    
    °