Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1422/UBND-NN&PTNT 30/07/2021 V/v hỗ trợ tiêu thụ nông trong bối cảnh Covid-19.
1420/UBND-NN&PTNT 30/07/2021 V/v phòng chống bệnh héo vàng lá trên cây Chuối.
1414/UBND-VP 30/07/2021 V/v tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
1404/UBND-VHTT 29/07/2021 V/v tuyên truyền về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác xâm nhiễm, lây lan trên gia cầm
1402/UBND-VP 29/07/2021 V/v không yêu cầu cung cấp thông tin số điện thoại của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
1527/QĐ-UBND 29/07/2021 Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế
1410/UBND-LĐTBXH 29/07/2021 tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trước diễn biến mới của dịch bệnh và triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1399/UBND-KTHT 28/07/2021 V/v triển khai khai thực hiện khuyến khích phát triển GTNT và công tác bảo trì đường huyện, đường xã năm 2021 trên địa bàn huyện.
1398/UBND-KTHT 28/07/2021 vi phạm hành lang an toan giao thông đường Hồ Chí Minh tại xã Hóa Quỳ; vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng tại xã Xuân Hòa.
1395/UBND-CA 28/07/2021 V/v tuyên truyền pháp luật xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú
1394/UBND-NHCS 28/07/2021 V/v triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
1393/UBND-TP 28/07/2021 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
1392/UBND-VHTT 28/07/2021 V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ Viên chức hoạt động nghệ thuật và Hướng dẫn viên du lịch quy định tại Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1390/UBND-VHTT 28/07/2021 V/v triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
1387/UBND-KTHT 28/07/2021 V/v Tiếp tục đôn đốc triển khai công tác khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh khai thác chợ và công tác duy trì chợ đã được công nhận
1 2 3 4 5 6