Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
497 người đã bình chọn
2145 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 1413 /QĐ-UBND 20/07/2027 QUYẾT ĐỊNH Miễn nhiệm Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự xã Thanh Xuân
Số: 1947 /QĐ-UBND 22/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất đối với Lô A17, A19 thuộc MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020)
Số: 2005 /UBND-GDĐT 22/09/2023 Về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện tạm thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023 - 2024
Số: 2007 /UBND-NV 22/09/2023 Về việc một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”
Số 170 /KH-UBND 21/09/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Tọa đàm, biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu huyện Như Xuân năm 2023, chào mừng Ngày Doanh nhận Việt Nam 13/10
Số: 1975 /UBND-DT 20/09/2023 Về việc chọn cử đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (Hội nghị cấp tỉnh)
Số: 167 /KH-UBND 19/09/2023 KẾ HOẠCH Quản lý biên chế công chức hành chính, biên chế viên chức sự nghiệp huyện Như Xuân giai đoạn 2022-2026
Số: 1926 /QĐ-UBND 19/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ xây mới nhà ở hộ nghèo thuộc Nội dung 02: Dự án 01 - Quyết định 1719/QĐ-TTg của Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022) Đơn vị: xã Bình Lương
Số: 1899 /QĐ-UBND 18/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ xây mới nhà ở hộ nghèo thuộc Nội dung 02: Dự án 01 - Quyết định 1719/QĐ-TTg của Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022) Đơn vị: xã Tân Bình
Số: 1899 /QĐ-UBND 18/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ xây mới nhà ở hộ nghèo thuộc Nội dung 02: Dự án 01 - Quyết định 1719/QĐ-TTg của Chính phủ (Nguồn vốn năm 2022) Đơn vị: xã Tân Bình
Số: 1917 /QĐ-UBND 18/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân)
Số:1923 /UBND-GDĐT 14/09/2023 Về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023 - 2024
Số:125 /TB-UBND 13/09/2023 THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch công tác tuần 38 năm 2023 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
Số: 1879 /QĐ-UBND 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định, xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Như Xuân giai đoạn 2022 - 2025
Số: 1894 /UBND-NV 12/09/2023 Về việc triển khai, tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 3049/QĐUBND, ngày 28/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
1 2 3 4 5 6