Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 2240/QĐ-UBND 26/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật định xây dựng công trình: Cống, tràn liên hợp Tân Lập, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá
1417/UBND-TNMT 27/07/2022 V/v tập trung chỉ đạo, tăng cường quản lý, kiểm tra và ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật trên địa bàn huyện.
1418/UBND-KTHT 27/07/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ôtô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
1409/UBND-KTHT 26/07/2022 Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa, bão.
1403/UBND-VP 22/07/2022 V/v thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận,giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã
1372/UBND-NN&PTNT 18/07/2022 Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện về phát động và thực hiện phòng trào “ngày Chủ nhật làm vệ sinh môi trường và xây dựng Nông thôn mới”.
Số: 1601/QĐ-UBND 11/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Như Xuân
1315/UBND-LĐTBXH 08/07/2022 V/v tiếp tục rà soát, lập danh sách đề nghị phẫu thuật cho trẻ em khe hở môi, hàm ếch, dị tật vùng mặt năm 2022
1309/UBND-VP 08/07/2022 Công văn chỉ đạo cải thiện và nâng cao điểm số, thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện
153/KH-UBND 07/07/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Như Xuân
226/UBND-BCĐ 04/07/2022 V/v phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
754/UBND-DT 25/04/2022 V/v thực hiện một số nội dung về vấn đề Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
748/UBND-NN&PTNT 22/04/2022 V/v đảm bảo nguồn nước phục công tác tưới và chống hạn vụ Chiêm Xuân năm 2022 trước, trong và sau dịp nghĩ lễ 30/4, 1/5.
747/UBND-NN&PTNT 22/04/2022 V/v tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò
737/UBND-VP 22/04/2022 V/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần
1 2 3 4 5 6