Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
659 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân đến năm 2030

Đăng ngày 12 - 10 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân đến năm 2030; 2 Căn cứ Văn bản số 6374/SXD-QH, ngày 19/9/2023 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc ý kiến về 03 hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã: Xuân Hòa, Cát Vân và Tân Bình, huyện Như Xuân; Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo thẩm định số 118/KTHT-TĐ ngày 09/10/2023 (kèm theo Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 06/10/2023 của UBND xã Xuân Hòa).

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Xuân...(12/10/2023 5:02 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân...(12/10/2023 5:00 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Cát Vân, huyện...(02/10/2023 2:01 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Cát Vân, huyện...(29/09/2023 9:26 CH)

KẾ HOẠCH Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các điểm trường cấp học Mầm non, Tiểu học giai đoạn 2023-2025(15/08/2023 2:58 CH)

Quyết Định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(23/03/2023 2:31 CH)

    °