Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
280 người đã bình chọn
584 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

Tuần hiện tại
Tuần sau

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác của Thường trực UBND huyện tuần 42 năm 2019

 

 

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

Căn cứ Chương trình công tác tháng 10 năm 2019. Ngoài các công việc đột xuất, Thường trực UBND huyện xây dựng Chương trình công tác tuần 42 như sau:

Thứ, ngày

Đồng chí

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2 14/10/2019

Nguyễn Bá Hùng – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Gặp gỡ đoàn Đại biểu huyện tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019.

Làm việc tại cơ quan UBND huyện.

Nguyễn Văn Phương, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện.

Đặng Thông Tư, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan UBND huyện.

Thứ 3 15/10/2019

Nguyễn Bá Hùng – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Nghỉ phép.

Nguyễn Văn Phương, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Tiếp công dân định kỳ tại cơ quan UBND huyện.

Đi cơ sở

Đặng Thông Tư, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện.

Chủ trì Hội nghị triển khai xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024.

Thứ 4 16/10/2019

Nguyễn Bá Hùng – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Nghỉ phép.

Nguyễn Văn Phương, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan UBND huyện.

Đặng Thông Tư, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Tham dự Hội nghị tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm phát luật và Luật xử lý vi phạm hành chính tại Trung tâm Hội nghị huyện.

Thứ 5 17/10/2019

Nguyễn Bá Hùng – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Nghỉ phép.

Nguyễn Văn Phương, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chủ trì Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ tại Trung tâm hội nghị huyện.

Đi cơ sở

Đặng Thông Tư, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Tham dự Hội nghị bàn giao cán bộ, tài chính, tài sản của VP đăng ký quyền sử dụng đất huyện cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại cơ quan UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan UBND huyện.

Thứ 6 18/10/2019

 

Nguyễn Bá Hùng – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Nghỉ phép.

Nguyễn Văn Phương, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan UBND huyện.

Đặng Thông Tư, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

- Trực ngày nghỉ (T7, CN): 19, 20/10/2019

          Đồng chí: Đặng Thông Tư, TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện.