> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 01/10/2023

Tuần hiện tại
Tuần sau

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác của lãnh đạo UBND huyện tuần 40 năm 2023

 (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/20223)

Căn cứ Chương trình công tác tháng 9 năm 2023, ngoài các công việc đột xuất, lãnh đạo UBND huyện xây dựng Chương trình công tác tuần 40 năm 2023 như sau:

Thứ, ngày

Đồng chí

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2 25/9/2023

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, tại điểm cầu UBND huyện

Tham gia hội nghị giao ban với Thường trực Huyện ủy

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Đi dự Hội nghị phổ biến một số quy định của pháp luật trong lĩnh vực thẩm mỹ, tại Sở Y tế

 

Thứ 3 26/9/2023

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì Hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị huyện

 

Thứ 4 27/9/2023

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục thuế và UBND các xã, thị trấn về công tác thu NSNN năm 2023

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc với doanh nghiệp về khảo sát xây dựng nhà máy viên nén tại xã Thượng Ninh

Dự Hội nghị tại UBND tỉnh về việc ban hành Quy định định mức đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Như Xuân lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028, tại Trung tâm Hội nghị huyện

Làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thứ 5 28/9/2023

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Dự chỉ đạo Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2023, tại Đảng bộ xã Thanh Quân

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự chỉ đạo Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2023, tại Đảng bộ xã Thanh Xuân

Thứ 6 29/9/2023

 

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

 

Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đi kiểm tra tại các nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn huyện

Làm việc tại cơ quan

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc với Phòng Lao động TBXH, Bảo hiểm Xã hội huyện và các xã, thị trấn về giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện

* Lịch trực ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật (ngày 30/9 và 01/10/2023)

Lãnh đạo: Nguyễn Hữu Tuất – Phó Chủ tịch UBND huyện;

Cán bộ: Nguyễn Anh Ngọc – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Lái xe: Hoàng Văn Thọ./.