Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác của Lãnh đạo UBND huyện tuần 44 năm 2021

 (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

 

 

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 10 năm 2021. Ngoài các công việc đột xuất, Chương trình công tác tuần 44 năm 2021 của các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện như sau:

 

Thứ, ngày

Đồng chí

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

25/10/2021

Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì điểm cầu cấp huyện tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến các luật mới

Dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI tại Trung tâm Hội nghị huyện

Nguyễn Hữu Tuất, TVHU - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra việc triển khai thực hiện tiểu dự án 2 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất” theo Nghị quyết số 88/2019/QH14

Thứ 3 26/10/2021

Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Đi kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

Nguyễn Hữu Tuất, TVHU - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Cao su Thanh Hóa

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra việc triển khai thực hiện tiểu dự án 2 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất” theo Nghị quyết số 88/2019/QH14

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Thứ 4 27/10/2021

Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Gặp mặt các viên chức giáo dục chấm dứt hợp đồng lao động theo kế luận thanh tra

Chủ trì hội nghị giao ban công tác ngân sách xã

Nguyễn Hữu Tuất, TVHU - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Người mù huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Thứ 5 28/10/2021

Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy tại cơ quan Huyện ủy

Chủ trì Hội nghị làm việc với Ban chỉ đạo NTM xã Thượng Ninh về rà soát các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM

Nguyễn Hữu Tuất, TVHU - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Làm việc với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tại xã Cát Tân

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy tại cơ quan Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Thứ 6 29/10/2021

Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì Hội nghị làm việc với Ban chỉ đạo NTM xã Bình Lương về rà soát các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM

Tham dự Hội nghị thẩm định thôn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021

Nguyễn Hữu Tuất, TVHU - Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Tham dự Hội nghị làm việc với Ban chỉ đạo NTM xã Bình Lương về rà soát các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn

 

- Trực ngày nghỉ: Thứ 7, CN (ngày 30/10 và 31/10/2021)

Lãnh đạo: Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện;

Cán bộ: Đồng chí Lê Hữu Đồng - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

Lái xe: Đồng chí Lê Cảnh Sáng; Bảo vệ: Đồng chí Lê Văn Tuấn./.