Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác của Thường trực UBND huyện tuần 09 năm 2021

 (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 2 năm 2021. Ngoài các công việc đột xuất, Thường trực UBND huyện xây dựng Chương trình công tác tuần 09, năm 2021 như sau:

 

Thứ, ngày

Đồng chí

Buổi sáng

Buổi chiều

 

Thứ 2

22/02/2021

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì Hội nghị giao nhiệm vụ công tác giao, nhận quân năm 2021

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Đi kiểm tra cơ sở

 

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Thứ 3 23/02/2021

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

- Chủ trì Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2021;

- Chủ trì Hội nghị triển khai các nội dung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị với UB MTTQ huyện về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

- Dự Hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2021;

- Dự Hội nghị triển khai các nội dung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Thứ 4 24/02/2021

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra cơ sở

 

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị đánh giá tác động môi trường (DTM) của Công ty Lam Sơn Như Xuân tại Xuân Hòa.

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện.

Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số đơn vị.

 

Thứ 5 25/02/2021

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tại cơ quan Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra cơ sở

 

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Thứ 6 26/02/2021

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Tiếp công dân định kỳ tại cơ quan UBND huyện

Kiểm tra cơ sở

 

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra cơ sở

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc với xã Tân Bình về xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng .

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Thứ 7 27/02/2021

Chủ tịch, các PCT UBND huyện Dự Lễ giao nhận quân năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị huyện

 

           

- Trực ngày nghỉ: Thứ 7, CN (ngày 27/02 và 28/02/2021)

Lãnh đạo: Đồng chí Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện;

Cán bộ: Đồng chí Lê Thị Minh – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;

Lái xe: Đồng chí Lê Cảnh Sáng; Bảo vệ: Đồng chí Lê Hữu Hợi.