Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

Tuần hiện tại
Tuần sau

 

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác của lãnh đạo UBND huyện tuần 40 năm 2022

 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)

Căn cứ Chương trình công tác tháng 9 năm 2022. Ngoài các công việc đột xuất, lãnh đạo UBND huyện xây dựng Chương trình công tác tuần 40 năm 2022 như sau:

Thứ, ngày

Đồng chí

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2 26/9/2022

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc với Hội doanh nghiệp huyện

Dự chỉ đạo Hội nghị triển khai phương án án trồng chè, tại UBND xã Cát Tân

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Đi dự hội nghị tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh

 

Thứ 3 27/9/2022

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội thảo “Nâng cao năng lực thực hiện chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em”, tại Sở Y tế

 

Thứ 4 28/9/2022

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Đi kiểm tra, chỉ đạo ở cơ sở

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2022 và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng năm 2022

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 29/9/2022

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị lần thứ Mười, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đi kiểm tra, chỉ đạo ở cơ sở

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 30/9/2022

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Đi kiểm tra, chỉ đạo ở cơ sở

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đi kiểm tra, chỉ đạo ở cơ sở

- Lịch trực ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật (ngày 01/10 và 02/10/2022)

Lãnh đạo: Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện;

Cán bộ: Nguyễn Anh Ngọc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Lái xe: Lê Cảnh Sáng./.