> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023

Tuần hiện tại
Tuần sau

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác của lãnh đạo UBND huyện tuần 12 năm 2023

 (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/20223)

Căn cứ Chương trình công tác tháng 3 năm 2023, ngoài các công việc đột xuất, lãnh đạo UBND huyện xây dựng Chương trình công tác tuần 12 năm 2023 như sau:

Thứ, ngày

Đồng chí

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2 13/3/2023

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Dự giao ban Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Họp Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án khu dân cư thôn Thanh Tiến, xã Thanh Quân

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đi kiểm tra, chỉ đạo ở cơ sở

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3 14/3/2023

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng của UBND tỉnh

Đi dự họp thẩm định các dự án, kế hoạch liên kết thực hiện Tiểu dự án 2 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tại Ban Dân tộc tỉnh

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4 15/3/2023

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Dự hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Tiếp công dân định kỳ

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc với công ty Nam Thọ và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Làm việc tại cơ quan

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đi kiểm tra, chỉ đạo ở cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 16/3/2023

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Đi kiểm tra, chỉ đạo ở cơ sở

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Tham gia làm việc với đoàn công tác của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại xã Bình Lương

Làm việc tại cơ quan

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 17/3/2023

Nguyễn Đức Đồng

Chủ tịch UBND huyện

Tham gia làm việc với đoàn công tác của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại xã Thanh Quân

Làm việc tại cơ quan

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

         

- Lịch trực ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật (ngày 18/3 và 19/3/2023)

Lãnh đạo: Nguyễn Đức Đồng – Chủ tịch UBND huyện;

Cán bộ: Đinh Văn Phương - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Lái xe: Bùi Trọng Thủy./.