Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác của Thường trực UBND huyện tuần 39 năm 2020

 

 

 (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

Căn cứ Chương trình công tác tháng 9 năm 2020. Ngoài các công việc đột xuất, Thường trực UBND huyện xây dựng Chương trình công tác tuần 39 như sau:

Thứ, ngày

Đồng chí

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

21/9/2020

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Tham dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Đi kiểm tra cơ sở

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Chủ trì Hội nghị Tổng kết năm tài chính 2020 của Ban quản lý Chương trình vùng Như Xuân

Thứ 3 22/9/2020

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Chủ trì Hội nghị UBND huyện đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Dự công bố Quyết định nhân sự tại Kho bạc nhà nước huyện

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Tham dự Hội nghị UBND huyện đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Thứ 4 23/9/2020

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Khai mạc khóa đào tạo cho cán bộ công chức làm công tác giúp phát triển doanh nghiệp năm 2020

Đi kiểm tra cơ sở

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thực hiện NQ 04

Thứ 5 24/9/2020

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Làm việc với tập đoàn Mavin về phát triển chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thực hiện NQ 04

Thứ 6 25/9/2020

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Tham dự Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

- Trực ngày nghỉ:

Thứ 7, CN (ngày 26 và 27/9/2020): Đồng chí: Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện