Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác của Thường trực UBND huyện tuần 31 năm 2021

 

 (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 7 năm 2021. Ngoài các công việc đột xuất, Thường trực UBND huyện xây dựng Chương trình công tác tuần 31, năm 2021 như sau:

 

Thứ, ngày

Đồng chí

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

26/7/2021

Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Hội ý Thường trực Huyện ủy

tại cơ quan Huyện ủy

Nguyễn Hữu Tuất, TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Kiểm tra công tác chuẩn bị GPMB, tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã, thị trấn

Thứ 3 27/7/2021

Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày 27/7;

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19;

 Chủ trì Hội nghị phòng chống Covid-19 huyện

Họp tại UBND tỉnh về kết quả rà soát, phương án xử lý các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất, đã hết hiệu lực pháp lý của chủ trương đầu tư và chậm tiến độ

Nguyễn Hữu Tuất, TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày 27/7;

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Kiểm tra cơ sở

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày 27/7;

Chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19;

 Dự Hội nghị phòng chống Covid-19 huyện

Làm việc tại Sở Văn hóa – Thông tin

Thứ 4 28/7/2021

Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh

Làm việc với công ty TNHH MTV

Cao su Thanh Hóa

Nguyễn Hữu Tuất, TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

Họp hội đồng nâng lương cơ quan

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã, thị trấn

Thứ 5 29/7/2021

Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra cơ sở

Tham dự Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với người có y tín, các thầy mo, thầy cúng tại cụm Thanh Quân, xã Thanh Sơn

Nguyễn Hữu Tuất, TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra cơ sở

Chủ trì Hội nghị triển khai các nội dung phục vụ công tác thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn huyện 

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Tham dự Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với người có y tín, các thầy mo, thầy cúng tại cụm Thanh Quân, xã Thanh Sơn

Thứ 6 30/7/2021

Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Họp HĐTĐKT cơ quan

Chủ trì Hội nghị Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quý II

Nguyễn Hữu Tuất, TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

Họp HĐTĐKT cơ quan

Làm việc với Thanh tra Sở TNMT tại xã Xuân Hòa

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Họp HĐTĐKT cơ quan

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

 

Nội dung góp ý

- Trực ngày nghỉ: Thứ 7, CN (ngày 31/7 và 01/8/2021)

Lãnh đạo: Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện;

Cán bộ: Đồng chí Lê Thị Minh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

Lái xe: Đồng chí Hoàng Văn Thọ; Bảo vệ: Đồng chí Lê Văn Tuấn./.