Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

Căn cứ Chương trình công tác tháng 5 năm 2021. Ngoài các công việc đột xuất, Thường trực UBND huyện xây dựng Chương trình công tác tuần 19, năm 2021 như sau:

 

Thứ, ngày

Đồng chí

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 3 04/5/2021

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Xuân

Tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Lâm

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Tham dự Hội nghị thống nhất số liệu quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng tại Bô chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại bệnh viện đa khoa huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Thứ 4 05/5/2021

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Tiếp xúc cử tri tại thị trấn Yên Cát

Tiếp xúc cử tri tại xã Hóa Quỳ

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại

xã Thanh Quân

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã, thị trấn

Thứ 5 06/5/2021

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Tiếp xúc cử tri tại xã Thượng Ninh

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại một số xã

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Kiểm tra cơ sở

Kiểm tra cơ sở

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Thứ 6 07/5/2021

Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

Tham dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tại cơ quan Huyện ủy

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại một số xã

Nguyễn Đức Đồng, TVHU

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND huyện

Làm việc tại cơ quan UBND huyện

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại xã Xuân Bình

- Trực ngày nghỉ: Thứ 7, CN (ngày 08/5, 09/5/2021)

Lãnh đạo: Đồng chí Lê Anh Tuấn, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện;

Cán bộ: Đồng chí Lê Thị Minh – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;

Lái xe: Đồng chí Lê Cảnh Sáng; Bảo vệ: Đồng chí Lê Văn Tuấn.