Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1327/UBND-TP 19/07/2021 V/v hướng dẫn các bước thực hiện trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định thu hồi đất.
1323/UBND-CA 19/07/2021 V/v tăng cường công tác QLNN trên lĩnh vực báo chí
1319/UBND-VHTT 19/07/2021 V/v tập huấn phần mềm TD Office và phần mềm một cửa điện tử
1318/UBND-CA 19/07/2021 V/v đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập
1315/UBND-TP 18/07/2021 V/v triển khai Thông tư mới về theo dõi thi hành pháp luật
1296/UBND-VHTT 15/07/2021 V/v đôn đốc thực hiện chữ ký số trên phần mềm TD Office; thực hiện TTHC mức độ 3, 4
153/KH-UBND 15/07/2021 Triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Như Xuân.
1282/UBND-VHTT 15/07/2021 V/v triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 7/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1276/UBND-VHTT 14/07/2021 V/v tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1275/UBND-VHTT 14/07/2021 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng
1274/UBND-LĐTBXH 14/07/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
105/CV-BCĐ 14/07/2021 V/v chủ động kiểm soát và thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch Covid-19 tại gia đình
1267/UBND-LĐTBXH 13/07/2021 V/v hướng dẫn tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ.
1264/UBND-KTHT 12/07/2021 V/v triển khai, thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 11/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
1258/UBND-TP 12/07/2021 Triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
1 2 3 4 5 6