Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
412 người đã bình chọn
29 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 153 / QĐ-TTg 27/03/2023 Quyết Định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số: 60 /KH-UBND 17/03/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Nội vụ, Kỷ luật, kỷ cương hành chính, Văn hóa công vụ năm 2023
Số: 493 /UBND-KTHT 17/03/2023 V/v xây dựng các “Mô hình” về PCCC và theo dõi, giám sát, quản lý nhà nước đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định của pháp luật về PCCC.
Số:54 /KH-UBND 15/03/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng nhăm 2023
Số: 461 /2023/QĐ-UBND 15/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Như Xuân
Số: 469 /UBND-KT&HT 15/03/2023 V/v hướng dẫn mẫu, khẩu hiệu treo băng rôn hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023.
Số:478 /UBND-NV 15/03/2023 V/v tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính; cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện.
Số: 447 /QĐ-UBND 13/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiêm nhiệm chức danh chức danh Văn hóa - Xã hội - Thông tin - Truyền thông xã Cát Vân
Số:448 /QĐ-UBND 13/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiêm nhiệm chức danh chức danh Văn thư - Lưu trữ xã Cát Vân
Số: 50/KH-UBND 10/03/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023
Số: 52 /KH-UBND 10/03/2023 KẾ HOẠCH Tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Như Xuân
Số: 440 /QĐ-UBND 08/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự huyện Như Xuân
Số: 438 /QĐ-UBND 07/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà công vụ cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Số: 439 /QĐ-UBND 07/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Số: 44 /KH-UBND 06/03/2023 KẾ HOẠCH Tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2023
1 2 3 4 5 6