Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1349/QĐ-UBND 10/07/2019 V/v phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất thuộc CTMTQG NTM năm 2019
1348/QĐ-UBND 10/07/2019 Phê duyệt hỗ trợ sản xuất xã Thanh Sơn chương trình 30a năm 2019
1348/QĐ-UBND 10/07/2019 Phê duyệt hỗ trợ sản xuất xã Thanh Sơn chương trình 30a năm 2019
1346/QĐ-UBND 10/07/2019 Phê duyệt chương trình HTSX xã Cát Tân Chương trình 135
1352-1345/QĐ-UBND 10/07/2019 phê duyệt điều chỉnh BC KTKT
1341/QĐ-UBND 10/07/2019 thành lập BCĐ, BTC diễn tập chiến đầu phòng thủ
790/UBND-NN& PTNT 10/07/2019 V/v rà soát diện tích cây ăn quả, trang trại gà năm 2019
789/UBND-KTHT 10/07/2019 V/v Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp 500KV.
788/UBND-KTHT 10/07/2019 V/v các cầu cần xây dựng trụ chống va xô các cầu bắc qua tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn huyện.
787/UBND-KTHT 10/07/2019 V/v đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp hè năm 2019.
786/UBND-KTHT 10/07/2019 V/v báo cáo số liệu đường giao thông tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.
785/UBND-KTHT 10/07/2019 V/v thực hiện tiêu chí số 4 về điện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
784/UBND-KTHT 10/07/2019 V/v Cải tạo đất của bà Đỗ Thị Đạm tại thửa đất số 16, tờ bản đồ số 19 bản đồ địa chính xã Bãi Trành.
783/UBND-TNMT 10/07/2019 v/v báo cáo đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 6981
195/BC-UBND 10/07/2019 thẩm tra hồ sơ tiêu chí xã ATTP
1 2 3 4 5 6