Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 75/NQ-HĐND 23/11/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông xã Cát Vân đi xã Hóa Qùy huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Số: 76/NQ-HĐND 23/11/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông vùng sản xuất cây ăn quả tập trung trên địa bàn thôn Thanh Niên xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân.
Số: 77/NQ-HĐND 23/11/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tuyến tránh ngập đường tỉnh 520B đoạn qua xã Hoá Qùy, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Số: 78/NQ-HĐND 23/11/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông khu phố Lúng đi khu phố Trung Thành, thị trấn Yên Cát huyện Như Xuân.
Số: 79/NQ-HĐND 23/11/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân (Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà hiệu bộ 2 tầng kết hợp phòng chức năng và bếp ăn).
Số: 2325 /UBND-KTHT 22/11/2022 V/v công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Số: 2620/QĐ-UBND 18/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân. (MBQH tại Quyết định số 342 QĐ-UBND ngày 08/3/2022)
Số:2623 /QĐ-UBND 18/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2022
Số: 209/KH-UBND 15/11/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022 trên địa bàn huyện Như Xuân
Số: 207/KH-UBND 11/11/2022 KẾ HOẠCH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Như Xuân
Số: 618/BC-UBND 11/11/2022 BÁO CÁO Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Số: 2223/UBND-KTHT 10/11/2022 V/v tăng cường các giải pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo
Số: 2581/QĐ-UBND 09/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân
Số: 3821/QĐ-UBND 07/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sữ dụng đất năm 2022, huyện Như Xuân
Số:2542 /QĐ-UBND 03/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
1 2 3 4 5 6