Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3001/QĐ-UBND 31/12/2021 Cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho trường hợp F0 và F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở Y tế và nhóm đối tượng Lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch Covid-19;
2999/QĐ-UBND 31/12/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính Phủ
2998/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp huyện và cấp xã: Đơn vị huyện Như Xuân, tuần đánh giá: 24/12 - 31/12/2021
2680/UBND-TCKH 31/12/2021 Hướng dẫn thực hiện một số khoản thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025
2678/UBND-KTHT 31/12/2021 triển khai thực hiện Thông tư số 33/2021/TT-BGTVT,ngày 15/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải.
2988/QĐ-UBND 30/12/2021 Phê duyệt hộ nông, lâm, ngư nghiệp năm 2021
2672/UBND-VHTT 30/12/2021 V/v phổ biến, triển khai Thông tư số 19/2021/TTBTTTT và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2671/UBND-LĐTBXH 30/12/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ
2670/UBND-VHTT 30/12/2021 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
367/KH-BCĐ 30/12/2021 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022
236/KH-UBND 30/12/2021 Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Như Xuân
235/KH-UBND 30/12/2021 Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025
233/KH-UBND 30/12/2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Như Xuân
2659/UBND-LĐTBXH 30/12/2021 V/v tuyển dụng lao động cho Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Goertek Vina
2656/UBND-VP 30/12/2021 V/v cập nhật, đồng bộ đầy đủ, thường xuyên thông tin, dữ liệu TTHC trên phần mềm 1 cửa
1 2 3 4 5 6