Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
527 người đã bình chọn
285 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số:1005 /QĐ-UBND 23/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
Số: 02/TB -HĐTD 17/05/2024 THÔNG BÁO Hình thức cấu trúc để kiểm tra sách hạch, nội dung ôn tập trong xét tuyển Viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân, năm 2024
Số:949 /QĐ-UBND 17/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Như Xuân lần thứ IV năm 2024
Số: 01 /TB-HĐTD 16/05/2024 THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển ( vòng 1)Kỳ tuyển dụng vào viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân, năm 2024
Số: 925 /QĐ-UBND 13/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Xưởng chế biến lâm sản Thanh Lâm tại xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân
Số: 900 /QĐ-UBND 08/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ vật dụng chứa nước sinh hoạt phân tán thuộc Nội dung 4 - dự án 01-Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2024
Số: 850/QĐ-UBND 06/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Số: 57 /TB-HĐND 04/05/2024 THÔNG BÁO Thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 5 năm 2024 Của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện
Số 105 - TB/VPHU 17/04/2024 THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy
Số:144 /BC-UBND 17/04/2024 BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tƣ số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021của Bộ Tư pháp
Số:106 /PGDĐT-TH 16/04/2024 V/v tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba; tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Thanh Hoá năm 2024
Số:35/TB-UBND 15/04/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Số: 105 /KH-UBND 15/04/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Như Xuân lần thứ IV Năm 2024
Số:07 /TB-CQ 09/04/2024 THÔNG BÁO Giờ làm việc mùa hè năm 2024
Số: 98 /KH-UBND 08/04/2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024 trên địa bàn huyện Như Xuân
1 2 3 4 5 6    
    °