Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
527 người đã bình chọn
1584 người đang online


Kiên quyết thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc

( Nguồn Báo Thanh Hóa )

    °