Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
504 người đã bình chọn
2667 người đang online


Kiên quyết thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc

( Nguồn Báo Thanh Hóa )

    °