Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
2292 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy người khuyết tật ở các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS học kì II năm học 2021 – 2022

Đăng ngày 01 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người khuyết tật; Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân.

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

BÁO CÁO Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi(12/11/2022 3:55 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy người khuyết...(01/11/2022 8:07 SA)

BÁO CÁO Kết quả tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và khai giảng TT HTCĐ...(14/10/2022 4:59 CH)

KẾ HOẠCH Thực hiện nội dung “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình MTQG...(14/10/2022 4:52 CH)

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu/tháng vào năm 2020.(23/10/2019 7:24 SA)

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động...(27/09/2019 10:34 SA)

    °