Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
523 người đã bình chọn
629 người đang online

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Đăng ngày 15 - 06 - 2021
100%

                                                                Lê Văn Thuận 

                                                   - Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện

                                                   - Ngày sinh 03/02/1974

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                          BÀ VI THỊ PHƯỢNG

                                                           - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

                                                      - Ngày sinh: 15/02/1974

 

<

Tin mới nhất

Thường trực UBND huyện(04/10/2021 2:19 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện(15/06/2021 2:25 CH)

    °