Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Đăng ngày 15 - 06 - 2021
100%

ÔNG NGUYỄN BÁ HÙNG

                                                  - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

                                                  - Ngày sinh: 20/8/1966

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÀ VI THỊ PHƯỢNG

                                                - Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

                                                - Ngày sinh: 15/02/1974

 

<

Tin mới nhất

Thường trực UBND huyện(04/10/2021 2:19 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện(15/06/2021 2:25 CH)