Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

  • (Baothanhhoa.vn) - Từ một xã miền núi đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, song dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, sự điều hành tích cực của chính quyền, sự phối hợp tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể, xã Cát Vân (Như Xuân) đã phát huy tinh thần đoàn kết và nội lực; tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

  • Tháng 3-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Bình, huyện Như Xuân vui mừng phấn khởi tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là thành quả của sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền cùng với sự đồng thuận của Nhân dân trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM.

  • Phát triển sản xuất luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có tính quyết định trong việc thực hiện thành công Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã trên địa bàn huyện. Bởi, yếu tố này không những nâng cao thu nhập người dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, mà còn tạo nguồn lực để các địa phương thực hiện lộ trình xây dựng NTM theo hướng bền vững.