Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

  • Từ tháng 8, nhiều chính sách mới liên quan tới chế độ lao động, tiền lương, phụ cấp hay quy định xử phạt trong lĩnh vực du lịch, thể thao chính thức có hiệu lực.

  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động tự do tham gia để được nhận lương hưu khi không còn khả năng lao động. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Như Xuân đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và đạt được những kết quả đáng khích lệ…

  • Ngày 18/12, Ban Chỉ huy quân sự huyện Như Xuân tổ chức Hội nghị chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ.