Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
248 người đang online

Thường trực UBND huyện

Đăng ngày 04 - 10 - 2021
100%

                                     

                                                      ÔNG: NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG 

                                                                - Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện

                    - Ngày sinh: 19/10/1968

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             

 

                                                              ÔNG: NGUYỄN HỮU TUẤT

                                                             - Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND huyện

           - Ngày sinh: 12/6/1986

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         

                                                             ÔNG:  LÊ ANH TUẤN

                                                       - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

          - Ngày sinh: 12/01/1978

 

 

<

Tin mới nhất

Thường trực UBND huyện(04/10/2021 2:19 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện(15/06/2021 2:25 CH)