Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2488 người đang online

NGHỊ QUYẾT về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI

Đăng ngày 07 - 07 - 2023
100%

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, khóa XXI.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế...(13/10/2023 4:09 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(13/10/2023 4:00 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và Trung...(13/10/2023 3:56 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến đường giao thông từ thôn 10...(13/10/2023 3:46 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cầu tràn liên hợp Công Nhân, thôn Hợp...(13/10/2023 3:37 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo...(13/10/2023 3:34 CH)

    °