Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
2397 người đang online

PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân

Đăng ngày 07 - 06 - 2023
100%

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Công văn số 741/SNVXDCQ&CTTN ngày 21/4/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; Công văn số 1491/SNVXDCQ&CTTN ngày 26/6/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Như Xuân; UBND huyện Như Xuân xây dựng Phương án tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Như Xuân, năm 2024(21/03/2024 3:39 CH)

KẾ HOẠCH Quản lý biên chế công chức hành chính, biên chế viên chức sự nghiệp huyện Như Xuân giai...(19/09/2023 11:12 SA)

THÔNG BÁO Công nhận kết quả xét tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân(06/07/2023 11:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự xã...(27/06/2023 10:56 SA)

PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân(07/06/2023 10:53 SA)

THÔNG BÁO Thu hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân(10/05/2023 10:48 SA)

    °