Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2603 người đang online

NGHỊ QUYẾT về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022

Đăng ngày 07 - 07 - 2023
100%

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện khóa XXI, kỳ họp thứ 3 về việc phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022 huyện Như Xuân; Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Như Xuân về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022; Căn cứ Biên bản thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính Thanh Hoá ngày 07/4/2023 về việc thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Như Xuân; Sau khi xem xét Tờ trình số 110 /TTr-UBND ngày 28/6/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo thẩm tra số: 98/BC- HĐND ngày 04/6/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu, Hội đồng nhân dân huyện thống nhất.

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế...(13/10/2023 4:09 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(13/10/2023 4:00 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và Trung...(13/10/2023 3:56 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến đường giao thông từ thôn 10...(13/10/2023 3:46 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cầu tràn liên hợp Công Nhân, thôn Hợp...(13/10/2023 3:37 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo...(13/10/2023 3:34 CH)

    °