Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
3328 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Qùy, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 13 - 10 - 2023
100%

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Sau khi xem xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Như Xuân về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở (THCS) Xuân Qùy, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Xây dựng 4 phòng học khu chính khối THCS và các hạng mục phụ trợ; Báo cáo thẩm tra số: 142 /BC- HĐND ngày 04/10/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp đường giao thông thị trấn...(22/02/2024 9:58 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua phương án điều chỉnh, cập nhật dự án hồ chứa nước Bản Mồng vào điều...(01/02/2024 10:35 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(01/02/2024 10:29 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Đồng...(01/02/2024 10:24 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Hồ Khe Hương xã Xuân...(01/02/2024 10:23 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Đồng...(01/02/2024 10:19 SA)

    °