Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
504 người đã bình chọn
1822 người đang online

THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư khu dân cư Thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 08/3/2022)

Đăng ngày 14 - 04 - 2023
100%

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: Số 342/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc Phê duyệt hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 2620/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 08/3/2022); số 2630/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 342/QĐUBND ngày 08/3/2022); số 3271/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 08/3/2022); Căn cứ Báo cáo số 03/BC-TCDLCĐVTCĐG ngày 11/4/2023 của Tổ chấm điểm lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản báo cáo kết quả lựa chọn lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện Như Xuân; UBND huyện Như Xuân thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(08/11/2023 4:57 CH)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã...(08/11/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các lộ đấu giá...(06/11/2023 2:01 CH)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm...(06/11/2023 10:32 SA)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã...(06/11/2023 10:24 SA)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(06/11/2023 10:20 SA)

    °