Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2394 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất đối với Lô A17, A19 thuộc MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020)

Đăng ngày 22 - 09 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ - UBND ngày 09/9/2020 của UBND huyện Như Xuân về việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết mặt bằng xây 2 dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 218/TTr-TNMT ngày 21/9/2023 về việc đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Lô A17, A19 thuộc MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020).

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(08/11/2023 4:57 CH)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã...(08/11/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các lộ đấu giá...(06/11/2023 2:01 CH)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm...(06/11/2023 10:32 SA)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã...(06/11/2023 10:24 SA)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(06/11/2023 10:20 SA)

    °