Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
152 người đang online

V/v thực hiện kiến nghị tại kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.

Đăng ngày 14 - 03 - 2023
100%

Triển khai thực hiện kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Thông báo kết luận kiểm tra số 5232/BTP- ĐKT ngày 27/12/2022 về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày 27/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo số 2317/UBND-KSTTHC về việc thực hiện kiến nghị tại kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

“Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”: Bài 3: Tan nát gia đình vì tin, theo tà đạo(01/06/2023 2:35 CH)

Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ": Bài 2: Nhiều thủ đoạn lôi kéo hội viên(01/06/2023 2:11 CH)

Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”: Bài 1: Nguy cơ nhen nhóm trở lại(01/06/2023 9:29 SA)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023(12/05/2023 5:47 CH)

V/v triển khai liên thông 02 nhóm TTHC(05/05/2023 7:54 SA)

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt...(26/04/2023 7:43 SA)