Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
135 người đang online

Triển khai tài liệu giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

Đăng ngày 30 - 07 - 2022
100%

Ủy ban nhân dân huyện đang tải Tài liệu giới thiệu chung về Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật để các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn thuận lợi trong việc nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023(12/05/2023 5:47 CH)

V/v triển khai liên thông 02 nhóm TTHC(05/05/2023 7:54 SA)

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt...(26/04/2023 7:43 SA)

V/v đẩy mạnh đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thanh Hóa và trang Thông...(26/04/2023 7:34 SA)

Hội nghị tuyên truyền luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng, Trợ giúp pháp lý(20/04/2023 5:05 CH)

Tăng cường công tác Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh (12/04/2023 8:51 SA)