Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
2638 người đang online

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nội dung 4 : Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 01 - Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2022

Đăng ngày 01 - 12 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1719/QĐ-TTg);

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Xưởng chế...(23/02/2024 10:09 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh hộ dân tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng...(11/01/2024 5:02 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Tân Bình năm 2023...(15/12/2023 5:22 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Thanh Sơn năm 2023...(13/12/2023 2:25 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Thanh Phong năm 2023...(13/12/2023 2:20 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Thanh Hoà năm 2023...(13/12/2023 2:02 CH)

    °