Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
523 người đã bình chọn
372 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 20 - 10 - 2022
100%

Xét Tờ trình số 83/TTr-BQLDANN ngày 06/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 165/TĐ-KTHT ngày 14/10/2022,

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự án Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân,...(30/03/2024 12:37 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự án Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo quy hoạch đi xã Cát Vân,...(29/03/2024 10:29 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Xưởng chế...(23/02/2024 10:09 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh hộ dân tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng...(11/01/2024 5:02 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Tân Bình năm 2023...(15/12/2023 5:22 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng xã Thanh Sơn năm 2023...(13/12/2023 2:25 CH)

    °