Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
1316 người đang online

Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND huyện Như Xuân năm 2019

Đăng ngày 03 - 01 - 2019
100%

            Chủ tịch UBND huyện phân công lịch tiếp dân của thường trực UBND huyện như sau:

Số TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 7 tháng 01 (thứ 2)

2

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 15 tháng 01 (thứ 3)

3

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 02 (thứ 3)

4

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 02 (thứ 6)

5

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 3 (thứ 3)

6

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 15 tháng 3 (thứ 6)

7

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 5 tháng 4 (thứ 6)

8

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 15 tháng 4 (thứ 2)

9

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 6 tháng 5  (thứ 2)

10

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 5 (thứ 4)

11

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 6 (thứ 4)

12

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 17 tháng 6 (thứ 2)

13

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 5 tháng 7 (thứ 6)

14

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 15 tháng 7 (thứ 2)

15

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 8 (thứ 2)

16

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 8 (thứ 5)

17

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 6 tháng 9 (thứ 6)

18

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 16 tháng 9 (thứ 2)

19

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 7 tháng 10 (thứ 2)

20

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 15 tháng 10 (thứ 3)

21

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 11 (thứ 3)

22

Ông: Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

Ngày 15 tháng 11 (thứ 6)

23

Ông: Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch

Ngày 5 tháng 12 (thứ 5)

24

Ông: Đặng Thông Tư

Phó Chủ tịch

Ngày 16 tháng 12 (thứ 2)

Thời gian tiếp công dân : Theo giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước;

Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân của HĐND&UBND huyện; tại trụ sở làm việc của UBND huyện (Tầng 1 toà nhà 2 tầng).

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy(19/04/2024 9:14 SA)

THÔNG BÁO Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện(26/03/2024 7:18 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy(20/02/2024 8:11 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (19/01/2024 11:35 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân năm 2024(28/12/2023 10:36 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2024(28/12/2023 10:31 SA)

    °