Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://quochoi.vn/bancongtacdaibieu/baucudbqh/Pages/van-ban-bau-cu.aspx

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban chỉ đạo 35 (16/04/2021)

Ngày 15/04, Ban chỉ đạo 35 huyện Như Xuân đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cho...

Huyện Như Xuân triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông... (11/04/2021)

(Baothanhhoa.vn) - Là địa phương có tiềm năng lợi thế về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, những năm qua huyện Như Xuân đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án về phát triển nông nghiệp gắn với xây...

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/ebooks/index-h5.html#page=42

Từ xã nghèo đến xã nông thôn mới (15/03/2021)

(Baothanhhoa.vn) - Từ một xã miền núi đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, song dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, sự điều hành tích cực của chính quyền, sự phối hợp tuyên truyền, vận động của MTTQ và...