Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
504 người đã bình chọn
1893 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Lò đốt rác thải sinh hoạt tại khu xử lí rác thải thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 14 - 07 - 2023
100%

Căn cứ Công văn số 4379/SXD-QH ngày 04/7/2023 của Sở Xây dựng v/v ý kiến về hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt tại khu xử lý rác thải, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân; 2 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 66/KTHT-TĐ ngày 11/7/2023 (kèm theo Tờ trình số 05/TTr-XSĐTT ngày 12/5/2023 của Công ty CP xây dựng môi trường xanh sạch đẹp Thành Tâm).

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:16 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:13 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(25/10/2023 10:28 SA)

    °