Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2641 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Trường mầm non Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và các công trình phụ trợ khác, hệ thống PCCC

Đăng ngày 04 - 08 - 2023
100%

Căn cứ Văn bản số 252/TD-PCCC ngày 26/6/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy công trình Nâng cấp Trường mầm non Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và các công trình phụ trợ khác, hệ thống PCCC; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 77/KTHT-TĐ ngày 01/8/2023 (kèm theo Tờ trình số 507/TTr-BQLDA ngày 17/7/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện).

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng...(04/12/2023 11:46 SA)

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

    °