Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2350 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo trường tiểu học Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Xây cổng trường, tường rào, sửa chữa nhà lớp học 5 phòng và nhà xe.

Đăng ngày 10 - 07 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định 1099/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND huyện Như Xuân phê duyệt chủ trương đầu tư: Nâng cấp, cải tạo trường tiểu học Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Xây cổng trường, tường rào, sửa chữa nhà lớp học 5 phòng và nhà xe; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 65/KTHT-TĐ ngày 07/7/2023 (Kèm theo Tờ trình số 11/TTr-THTL ngày 29/6/2023 của Trường tiểu học Thanh Lâm).

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng...(04/12/2023 11:46 SA)

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

    °