Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2569 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Mầm non Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục nhà lớp học 2 tầng 6 phòng

Đăng ngày 16 - 08 - 2023
100%

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Mầm non Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục nhà lớp học 2 tầng 6 phòng; Căn cứ Văn bản số 295/TD-PCCC ngày 20/7/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy công trình Trường mầm non Yên Lễ, huyện Như Xuân. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng số 1, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng số 2; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 88/KTHT-TĐ ngày 11/8/2023 (kèm theo Tờ trình số 12/TTr-MNYL ngày 24/7/2023 của Trường mầm non Yên Lễ).

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng...(04/12/2023 11:46 SA)

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

    °