Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
504 người đã bình chọn
1706 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Trường tiểu học Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng 2 tầng 8 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy

Đăng ngày 15 - 08 - 2023
100%

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Trường tiểu học Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng 2 tầng 8 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy; Căn cứ Văn bản số 258/TD-PCCC ngày 28/6/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy công trình Nâng cấp Trường tiểu học Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng 2 tầng 8 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 89/KTHT-TĐ ngày 11/8/2023 (kèm theo Tờ trình số 252/TTr-BQLDA ngày 24/7/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện).

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:16 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:13 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(25/10/2023 10:28 SA)

    °