Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2202 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Tây Bắc Trường Mầm non, Khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân. Hạng mục GPMB (Di chuyển đường dây 35kv lộ 371E9.41 - thị trấn Yên Cát

Đăng ngày 01 - 08 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây Bắc Trường Mầm non, khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân; Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 27/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây Bắc Trường Mầm non, khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân; Xét Tờ trình số 197/TTr- BQLDA ngày 12/7/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 68/TĐ-KTHT ngày 17/7/2023.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng...(04/12/2023 11:46 SA)

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

    °