Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
504 người đã bình chọn
524 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

Đăng ngày 20 - 09 - 2023
100%

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Như Xuân); số 723/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 về việc Phê duyệt đầu tư các dự án Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng đấu giá các khu dân cư trên địa bàn huyện Như Xuân đợt I năm 2021; số 976/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 về việc đính chính Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt đầu tư các dự án Hạ tầng kỹ thuật mặt bằng đấu giá các khu dân cư trên địa bàn huyện Như Xuân đợt I năm 2021; số 1313/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(08/11/2023 4:57 CH)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã...(08/11/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các lộ đấu giá...(06/11/2023 2:01 CH)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm...(06/11/2023 10:32 SA)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã...(06/11/2023 10:24 SA)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(06/11/2023 10:20 SA)

    °