Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2413 người đang online

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất MBQH khu dân cư đô thị thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020)

Đăng ngày 28 - 03 - 2023
100%

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Như Xuân: Số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 về việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư đô thị thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 2833/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất MBQH khu dân cư đô thị thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020); số 2834/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 về việc đấu giá quyền sử dụng đất MBQH khu dân cư đô thị thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số 3269/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất MBQH khu dân cư đô thị thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, 2 tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020) đợt 2 năm 2022; UBND huyện Như Xuân thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất MBQH khu dân cư đô thị thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020),

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(08/11/2023 4:57 CH)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã...(08/11/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các lộ đấu giá...(06/11/2023 2:01 CH)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm...(06/11/2023 10:32 SA)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã...(06/11/2023 10:24 SA)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(06/11/2023 10:20 SA)

    °