Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2301 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình phòng cháy chữa cháy trường MN Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng số 1, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng số 2

Đăng ngày 07 - 09 - 2023
100%

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Công trình phòng cháy chữa cháy trường MN Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng số 1, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng số 2; Căn cứ Văn bản số 295/TD-PCCC ngày 20/7/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy công trình Trường mầm non Yên Lễ, huyện Như Xuân. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng số 1, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng số 2; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 99/KTHT-TĐ ngày 05/9/2023 (kèm theo Tờ trình số 270/TTr-BQLDA ngày 07/8/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện).

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng...(04/12/2023 11:46 SA)

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương...(24/11/2023 4:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến...(22/11/2023 5:03 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa...(02/11/2023 5:18 CH)

    °