Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
494 người đang online

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân của Thường trực HĐND huyện tháng 4 năm 2023

Đăng ngày 17 - 04 - 2023
100%

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Tiếp công dân năm 25/11/2013; Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân thông báo lịch tiếp dân tháng 4 năm 2023

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy(19/04/2024 9:14 SA)

THÔNG BÁO Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện(26/03/2024 7:18 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy(20/02/2024 8:11 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (19/01/2024 11:35 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân năm 2024(28/12/2023 10:36 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2024(28/12/2023 10:31 SA)

    °