Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
499 người đã bình chọn
2182 người đang online

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân của Thường trực HĐND huyện tháng 4 năm 2023

Đăng ngày 17 - 04 - 2023
100%

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Tiếp công dân năm 25/11/2013; Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân thông báo lịch tiếp dân tháng 4 năm 2023

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy(16/08/2023 7:49 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy(18/06/2023 1:16 CH)

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân của Thường trực HĐND huyện tháng 4 năm 2023 (17/04/2023 1:57 CH)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023(03/03/2023 10:43 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023(02/03/2023 1:53 CH)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân năm 2023(02/03/2023 2:36 CH)