Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
202 người đang online

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Như Xuân năm 2023

Đăng ngày 23 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 21/KHUBND ngày 8/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn huyện Như Xuân, với các nội dung cụ thể như sau:

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023(12/05/2023 5:47 CH)

V/v triển khai liên thông 02 nhóm TTHC(05/05/2023 7:54 SA)

V/v thực hiện một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt...(26/04/2023 7:43 SA)

V/v đẩy mạnh đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thanh Hóa và trang Thông...(26/04/2023 7:34 SA)

Hội nghị tuyên truyền luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng, Trợ giúp pháp lý(20/04/2023 5:05 CH)

Tăng cường công tác Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh (12/04/2023 8:51 SA)