Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
522 người đã bình chọn
518 người đang online

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quí I năm 2023

Đăng ngày 02 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Tiếp công dân năm 25/11/2013; Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân thông báo lịch tiếp dân định kỳ quí I năm 2023

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện(26/03/2024 7:18 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy(20/02/2024 8:11 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (19/01/2024 11:35 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân năm 2024(28/12/2023 10:36 SA)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2024(28/12/2023 10:31 SA)

THÔNG BÁO thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy(20/10/2023 4:09 CH)

    °