Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
1743 người đang online

Như Xuân nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đăng ngày 06 - 12 - 2023
100%

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên, bởi theo người “Tư tưởng không đúng thì ắt sai lầm” và Người cho rằng “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.

Cán bộ, đảng viên huyện Như Xuân học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ, chính quyền huyện Như Xuân thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, quan điểm chính trị rõ ràng, ý thức chính trị tự giác, tính tích cực chính trị - xã hội của cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cũng như xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Trong đó có nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng như việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương (khóa XIII) và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện... Thông qua việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết từ huyện đến cơ sở đã nâng cao nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Như Xuân theo tinh thần “nói và làm theo chủ trương của Đảng”.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng và đào tạo cho các đối tượng là đảng viên mới được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Những quan điểm mới, tư tưởng mới của Đảng được các giảng viên vận dụng vào bài giảng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các Ban của Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức cấp bằng tốt nghiệp cho 78 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính không tập trung khóa 2022-2023 học tại huyện; mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 148 đảng viên tham gia, 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 424 quần chúng ưu tú tham gia, trong đó có 86 học viên quần chúng ưu tú là học sinh THPT, 120 học viên là thanh niên chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2024... Bên cạnh đó, Trung tâm Chính trị huyện Như Xuân còn phối hợp với các ban, ngành mở lớp Giáo dục Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho 78 học viên và lớp chuyên đề Tôn giáo và Chính sách tôn giáo cho 85 học viên... Thông qua việc bồi dưỡng các quan điểm, đường lối của Đảng, kết hợp với thực tiễn đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Từ đó chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Một trong những điểm rõ nét trong công tác giáo dục tư tưởng của huyện Như Xuân là đã thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với truyền thống cách mạng trên địa bàn huyện. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Nhiều phong trào thi đua trong đảng bộ, trong quần chúng Nhân dân được chỉ đạo cụ thể, sát sao, các điển hình tiên tiến được nhân rộng. Việc học tập, triển khai nghị quyết của Đảng được đổi mới và gắn với xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Các thông tin được phổ biến sâu rộng trên nhiều lĩnh vực với nhiều cách thức, nhất là ứng dụng công nghệ để trao đổi, tuyên truyền. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nghị quyết của Ðảng, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước những yêu cầu của tình hình mới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Như Xuân tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tập trung tuyên truyền kết quả đạt được và các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2023, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nghị quyết Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hành động của toàn xã hội. Từ đó, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân thi đua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, XDNTM, phấn đấu xây dựng Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh.

                                                                                                                       Bài và ảnh: Minh Hiếu

 

<

Tin mới nhất

Các địa phương trong huyện tổ chức gặp gỡ, động viên, tặng quà cho tân binh trước ngày lên đường...(25/02/2024 4:31 CH)

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2024(22/02/2024 3:45 CH)

Hội nghị phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024(21/02/2024 5:26 CH)

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Xuân Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029(20/02/2024 5:48 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...(20/02/2024 5:04 CH)

Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII(20/02/2024 4:43 CH)

    °