Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
217 người đang online

Bãi Trành thực hiện “Dân vận khéo” gắn với phong trào xây dựng NTM nâng cao

Đăng ngày 04 - 08 - 2022
100%

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dễ trăm lần không Dân cũng chịu, khó vạn lần Dân liệu cũng song “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Bãi Trành luôn chú trọng công tác “Dân vận khéo”. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, khuyến khích Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống.

       Công tác Dân vận luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, tập trung tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sâu rộng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân;

       Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, tăng cường cải tạo vườn tạp, phát triển trang trại; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư kinh doanh. Huy động lực lượng, chủ động phòng, chống, dịch Covid – 19 và dịch viêm da nổi cục ở Trâu, Bò, bệnh khảm lá Sắn; quản lý chặt chẽ việc giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Tiếp tục duy trì sinh hoạt cấp ủy và đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận trong hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác, trong tâm chỉ đạo sản xuất đúng thời vụ, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covit- 19, dịch bệnh trền đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Triển khai, giao chỉ tiêu, ký cam kết thi đua về nhiệm vụ KT - XH - QP, AN theo Nghị quyết của HĐND xã cho từng ngành, từng đơn vị; rà soát các chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu xây dựng xã đạt Nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì chế độ làm việc tại UBND, chế độ thông tin, báo cáo; chế độ giao ban, hội ý định kỳ với trưởng thôn và các ngành trong xã.

       Điển hình trong công tác dân vận ở Bãi trành có Chi bộ Thôn 3, Chi Bộ Thôn 6, Chi Bộ Thôn Xuân Khánh, Chi Bộ Thôn Hồ. sau khi tiếp thu chủ trương của cấp trên Chi bộ đã họp bàn các vấn đề XD NTM nâng cao trong thôn, giao nhiệm vụ cho từng Đảng viên trong chi bộ khảo sát tình hình và đưa ra hội nghị xin ý kiến nhân dân về việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, Chính vì vậy được nhân dân đồng thuận và ủng hộ rất cao. Bước đầu nhân dân đã đóng góp mỗi khẩu 1 triệu 200 nghìn đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn,

       Bà Lê Thị Huê là đảng viên cao tuổi ở thôn 3. Một trong những hộ gia đình tiêu biểu trong thôn sau khi tiếp thu chủ trương đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Bà đã vận động con cháu trong gia đình gương mẫu đi đầu đóng góp để tập thể cán bộ ban quản lý thôn bản triển khai thực hiện đồng thời ủng hộ thêm kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ hội trường thôn.

       Bà Lê Thị Cần cũng là đảng viên cao tuổi ở thôn 3 chia sẻ Bản thân bà tuy đã tuổi cao sức yếu nhưng khi tiếp thu chủ trương xây dựng Nhà văn hóa thôn bà đã đi đầu đóng góp vói mong muốn sau này con cháu của mình có nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang sạch đẹp, để tiếp thu những chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước một cách thuận tiện. Đồng thời động viên con cháu trong gia đình nhiệt tình hưởng ứng.

       Hiện nay nhiều gia đình ở Thôn 3 khi được tuyên truyền, vận động đã thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, biết phát huy tinh thần vượt khó, ý chí tự vươn lên thoát nghèo, đời sống không ngừng được cải thiện. việc thực hiện và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” ở xã Bãi trành đã lan tỏa trên tất cả cá lĩnh vực, kể cả trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong cộng đồng dân cư. Điển hình như các mô hình: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; “Vận động Nhân dân xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc hiếu, hỉ, giảm thiểu việc tảo hôn”; “Làng quê an toàn”; “Nhóm cha mẹ chăm sóc phát triển trẻ thơ”; mô hình điểm “Dân vận khéo” về vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường năm 2022... Các mô hình đã được triển khai, nhân rộng, thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao, hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư. gắn với xây dựng, triển khai văn bản chỉ đạo các phong trào thi đua, Bãi Trành đã triển khai sâu rộng, chủ động gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. biểu dương những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, từ đó tạo sự lan tỏa rộng rãi của phong trào. Góp phần thúc đẩy phong trào XDNTM nâng cao của xã, Đồng thời. Xác định XDNTM không chỉ có đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, mà vấn đề cốt lõi là đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhằm giải quyết bài toán nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Học Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, để tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

       Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Xã Bãi Trành tiếp tục tập trung chỉ đạo, gắn phong trào “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào XDNTM Nâng cao, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận; phối hợp với các cấp các ngành mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận ở thôn ; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; tiếp tục rà soát, phát hiện và nhân rộng mô hình có  hiệu quả, xây dựng những mô hình mới có tính khả thi cao, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trên từng lĩnh vực.

        Mô hình “Dân vận khéo” là phương thức, hình thức tập hợp mới trong công tác vận động quần chúng, phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội hiện đại. Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” là tạo điểm nhấn trong công tác dân vận, nên từ nội dung, phương thức phải thực sự thiết thực và mang lại hiệu quả. Do đó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt là từ đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng, các tổ dân vận cơ sở... nhằm tạo nền tảng vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

                                                                                                                   Trung tâm VHTT – TT và Du Lịch

<

Tin mới nhất

Khu phố Thăng Bình tổ chức lễ phát động ra quân xây dựng khu phố kiểu mẫu năm 2023.(29/05/2023 5:33 CH)

Hội Nông dân huyện tích cực chuẩn bị đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028(18/05/2023 8:34 CH)

Hội Nông dân xã Xuân Bình làm tốt công tác ủy thác vốn vay chính sách xã hội(18/05/2023 10:35 SA)

Cán bộ hội viên nông dân huyện tổ chức nhiều hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Hội Nông dân...(17/05/2023 9:50 SA)

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Quân(04/05/2023 5:36 CH)

Tuổi trẻ Như Xuân: Góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh (16/04/2023 5:29 CH)