Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
183 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa – khu thể thao thôn Làng Mãi, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 09 - 12 - 2022
100%

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa...(09/12/2022 10:07 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa...(06/12/2022 7:14 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2022(22/11/2022 9:53 SA)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng...(15/11/2022 2:10 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xã Bình Lương, huyện...(04/11/2022 8:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình: Kênh, mương nội đồng Làng...(02/11/2022 4:32 CH)