Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
2504 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND huyện Như Xuân v/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 01/11/2022 của UBND xã Bình Lương và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(27/12/2023 10:07 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(25/12/2023 11:38 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(25/12/2023 11:37 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(20/12/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

    °