Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 103/KH-UBND
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu KẾ HOẠCH Triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống