Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 871/UBND-NN& PTNT
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu báo cáo tiến độ NTM đến 30/6/2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống