Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1258/UBND-TP
Ngày ban hành 12/07/2021
Trích yếu Triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 8.pdf