Bà con nhân dân tập trung sản xuất rau màu vụ đông.

Trong thời gian này, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung vào sản xuất cây trồng vụ đông nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất và tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

       Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc chăm sóc, bảo vệ thu hoạch cây trồng vụ đông, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tăng cường công tác đôn đốc, kiển tra việc thực hiện gieo trồng vụ đông tại các địa phương trong huyện. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức trồng và chăm sóc các loại cây trồng vụ đông; cử cán bộ xuống từng xã, đến từng đồng ruộng để hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng cho nhân dân.

       Theo kế hoạch, vụ đông năm nay huyện Như Xuân phấn đấu trồng 1.050 ha cây màu vụ đông, trong đó: Cây Ngô: 250 ha; Cây Khoai lang: 45 ha; Cây Rau, đậu các loại: 440 ha; Cây trồng khác: 315 ha. Tập trung sử dụng các loại giống ngắn ngày có năng suất ổn định, chất lượng cao. Đến thời điểm hiện nay toàn huyện đã trồng được khoảng 820 ha cây màu vụ đông, đạt gần 78% kế hoạch. Những năm gần đây vụ đông đã dần trở thành vụ sản xuất chính của nhân dân trên địa bàn huyện. Với kinh nghiệm triển khai trồng và đạt hiệu quả từ những năm trước, số diện tích cây trồng vụ đông trên địa bàn huyện tăng dần qua các năm, nhân dân có nhiều kinh nghiệm hơn trong chăm sóc nên diện tích và sản lượng cây trồng luôn đảm bảo.

       Hiện tại cây trồng vụ đông đang phát triển mạnh ở các xã: Bình Lương, Thị trấn Yên Cát, Thượng Ninh...Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại các cánh đồng ở xã Bình Lương và Thị trấn Yên Cát bà con nông dân đang tích cực chăm sóc cây, bảo vệ cây màu vụ đông đã trồng. Tập trung vun gốc, kết hợp bón phân tổng hợp cho cây màu, hứa hẹn một vụ đông thắng lợi góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững ở địa phương./.

                                                                                                    Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch