QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật định xây dựng công trình: Cống, tràn liên hợp Tân Lập, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-09/eadfdc6097cee73d2240%20%20QD-phe-duyet-BCKTKT-tran-Tan-Lap-xa-Tan-Binh-_phuongdvnhuxuan-26-09-2022_15h46p16_signed_tuatn.pdf