Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức “ Văn hóa công vụ” cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã năm 2022.

Sáng ngày 21/9. UBND huyện phối hợp với Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức “ Văn hóa công vụ” cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn - HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Như Sơn - Giảng viên khoa luật Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ, Văn hóa – Thông tin huyện, Đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn. Hiệu trưởng, Hiệu phó các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã về dự.

       Đồng chí Lê Anh Tuấn – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị nhấn mạnh. Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu phục vụ nhân dân, xã hội. Đồng thời đồng chí yêu cầu các học viên về tham gia lớp tập huấn cần nghiêm túc tiếp thu những nội dung trong quá trình học tập để nâng cao văn hóa công vụ góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

       Trong thời gian tham gia học tập, các học viên đã được  giảng viên Trường Đại học Thể dục, Thể thao và Du lịch quán triệt các chuyên đề như: Những quy định chung về văn hóa công vụ; Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức;  Bài trí công sở; Nghi thức hành chính và lễ tân công vụ cùng một số nội dung khác.

       Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, kỹ năng giao tiếp, xây dựng tính chuyên nghiệp trong văn hóa công sở, góp phần xây dựng môi trường công sở thân thiện, đáp ứng yêu cầu mới.

                                                                                               Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch