Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 năm 2022

Sáng ngày 18/8. Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Huyện tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 năm 2022. Tham dự buổi lễ có đồng chí Thượng Tá Nguyễn Hữu Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Huyện – Phó Chủ tịch Hồi đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh Huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4, các đồng chí thành viên Ban tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 và 182 học viên đã về dự

       Trong quá trình tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4, các học viên đã được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo lực lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới;  Nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh quốc phòng Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên.

        Phát biểu tại lễ Bế giảng, đồng chí Thượng Tá Nguyễn Hữu Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Huyện – Phó Chủ tịch Hồi đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh Huyện đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà lớp học đã đạt được trong thời gian học tập. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ đó là các đồng chí tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của trên về công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc đ­ường lối của Đảng về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; đặc biệt tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới;

        Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.Trong đó có 35 học viên đạt loại giỏi và xuất sắc.

                                                                                                            Trung tâm VHTT – TT và Du Lịch