Hội nghị giao ban công tác tiêm chủng vacxin phòng Covid 19.

Sáng 17/8, Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban công tác tiêm chủng vacxin phòng Covid 19. Các thành viên tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm Vacxin phòng Covid 19 huyện, Giám đốc Trung tâm y tế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

        Theo Báo cáo tính đến 15/8/2022, tổng số mũi tiêm trên toàn huyện: Đối với người trên 18 tuổi: Số người tiêm Mũi nhắc lại lần 1: 39.918 (đạt tỷ lệ 100%); Mũi nhắc lại lần 2: 6.573, đạt tỷ lệ 56,1%. Đối với trẻ 12-18 tuổi: Số trẻ tiêm Mũi 1: 5.894; Số trẻ tiêm Mũi 2: 5.825; Số trẻ tiêm nhắc lại lần 1: 3.156 (đạt tỷ lệ 54,8%). Đối với trẻ 5 - dưới 12 tuổi: Số trẻ tiêm Mũi 1: 8.250 (đạt tỷ lệ 81,8 %); Số trẻ tiêm Mũi 2: 5.586 (đạt tỷ lệ 55,4 %). Kết quả tiêm 02 mũi cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến 17 tuổi và tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên hiện tại tỷ lệ còn rất thấp, chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do sự vào cuộc chưa quyết liệt, kết hợp chưa chặt chẽ giữa gia đình có trẻ, nhà trường và chính quyền địa phương. Ngoài ra, xuất phát từ tâm lý chủ quan của một bộ phận phu huynh, chưa nhận thấy được tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, dẫn tới việc không đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

       Trên cơ sở của Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Kết luận hội nghị đánh giá cao công tác chỉ đạo tiêm phòng vacxin Covid 19 thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là công tác tiêm phòng Vacxin Covid 19. Triển khai nghiêm túc, quyết liệt và kịp thời công tác phòng chống dịch Covid19. Phải coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm. Sau hội nghị các xã phải họp Ban chỉ đạo và nhắc nhở các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch. Phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường và Chính quyền địa phương trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi và người từ 12 tuổi đến 17 tuổi. UBND các xã, thị trấn rà soát lại cụ thể sát đối tượng tiêm./.

                                                                                                             Trung tâm VHTT – TT và Du Lịch