Đại hội đại biểu Hội làm vườn và trang trại xã Bãi Trành lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chiều ngày 1/7/2022. Hội làm vườn và trang trại xã Bãi Trành tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Phơn – Chủ tịch Hội làm vườn và trang trại Huyện, Đại diện lãnh đạo ĐU – UBND – MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã và 45 đại biểu tiêu biểu đã về dự Đại hội.

       Trong nhiệm kỳ qua Hội làm vườn và trang trại xã Bãi Trành đã và đang trở thành phong trào lan rộng và ngày càng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trong suốt nhiệm kỳ, Hội làm vườn và trang trại xã Bãi Trành đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, có 10/10 thôn đều có các chi hội với tổng số là 79 hội viên. Trong 5 năm qua Hội làm vườn và trang trại xã phối hợp cùng trung tâm học tập, Hội nông dân xã lồng ghép, mở được 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến toàn thể Hội viên và nhân dân trong xã như chăn nuôi, vận động được 6 hộ làm hầm Bioga, men vi sinh trên đệm lót sinh học cho gà và lợn, dùng phế phẩm sinh học làm phân hữu cơ, tận dụng rơm,rạ sau mùa thu hoạch.. Phối hợp với hội làm vườn cấp trên tổ chức được 5 lần tham quan các mô hình trên địa bàn tỉnh, có 60 hộ tham gia, tập trung vào các mô hình nuôi gà đồi, gà nuôi nhốt, bò tập trung trên đệm lót sinh học kết hợp có sân chơi, nuôi lợn rừng trên đệm lót sinh học, nuôi lợn công nghiệp theo phương pháp khép kín. Trong nhiệm kỳ qua Hội làm vườn và trang trại xã đã đẩy mạnh xây dựng mô hình kinh tế vườn ao chuồng , hỗ trợ trang trại, gia trại, kết nối phát triển trag trại sản xuất kinh doanh giỏi, tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích canh tác, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông – lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Trịnh Phơn – Chủ tịch Hội làm vườn và trang trại Huyện và đồng chí Dương Hữu Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Bãi Trành đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội làm vườn và trang trại xã đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời các đồng chí đã chỉ rõ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế để Ban chấp hành Hội làm vườn và trang trại xã khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời các đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để ban chấp hành khóa mới thực hiện đó là. Với tinh thần phát huy tốt những kết quả đã đạt được tiếp tục kế thừa và nâng cao nhận thức, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của hội làm vườn và trang trại từ xã đến thôn với phương châm “ Chủ động, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả”. Chi hội và hội viên là lực lượng nòng cốt trong công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ cao vào thâm canh cây trồng vật nuôi. Tận dụng hiệu quả tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế hộ gắn với làm vườn và trang trại góp phần vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế Nông nghiệp – Nông thôn đa dạng, bền vững có hiệu quả cao gắn với bảo vệ môi trường.

       Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội làm vườn và trang trại xã Bãi Trành, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 13 đồng chí. Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 8 đồng chí.

                                                                                            Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch