Xã Bình Lương phấn đầu về đích nông thôn mới năm 2022

Bình Lương là một xã thuần nông gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nhưng cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng nhân trong xã đã và đang nỗ lực vượt khó phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2022

       Tuy là xã thuần nông nhưng lại có lợi thế nằm giáp thị trấn yên Cát, cách trung tâm huyện không xa nên rất thuận lợi trong phát triển dịch vụ, thương mại. Đảng bộ xã Bình Lương luôn đoàn kết, nhân dân có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Hơn nữa, xã có nhiều con em tham gia xuất khẩu lao động, mỗi năm gửi tiền về xây dựng nhà cửa, phát triển ngành nghề. Đây là nguồn lực đáng quý cho kinh tế địa phương phát triển. Vì thế, khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Bình Lương đã xác định: Các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đều là tiêu chí khó nhưng lại gắn liền với quyền lợi của người dân, nếu thực hiện tốt sẽ là động lực quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

       Từ những chủ trương ấy, các thôn đã nhanh chóng xây mới và cải tạo được các nhà văn hóa và các khu thể thao thôn. Đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch, đẹp hơn. Toàn bộ hệ thống đường thôn đã được bê tông hóa, đường dân sinh cũng được bê tông hóa. Nhiều hộ dân đã xây dựng nhà cao tầng và cải tạo được nhà ở, người dân đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Các tuyến đường tự quản do do các tổ chức chính trị xây dựng đã tổ chức tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm trên địa bàn thôn. Trong thôn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không phát sinh thêm người mắc tệ nạn xã hội.

       Trong những năm qua cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của các cấp, nguồn ngân sách của địa phương và sự đóng góp của tập thể, cá nhân toàn xã nâng cấp, tu sửa và đầu tư kiên cố hóa như Đường trục thôn, liên thôn đã được cứng hóa 10,9 km, đạt 80,2%, Đường ngõ xóm được cứng hóa 5,78 km. Đường giao thông nội đồng được cứng hóa 2,32 km. Xã đã huy động các nguồn xã hội hóa, sự đóng góp của các hộ dân, cộng đồng nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bình quân thu nhập đầu người của xã Bình Lương đạt trên 46 triệu đồng/người/năm. Để hoàn thành tiêu chí này, xã đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Với sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên,  trong thời gian qua xã đã tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiểu quả kinh tế cao như một số mô hình nuôi cá lồng bè, nuôi ốc nhồi, mô hình nuôi ong lấy mật, chăn nuôi bò.

       Với những nỗ lực trên, đến nay xã đã được công nhận đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, những tiêu chí đã đạt nhưng còn "non", xã có kế hoạch để củng cố và nâng cao, những tiêu chí chưa đạt trong thời gian tới cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong xã quyết tâm, nỗ lực ngay từ thời điểm này, cùng sự hỗ trợ, đầu tư của tỉnh và huyện, xã Bình Lương sẽ vượt khó, phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra"./.

                                                                                         Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch