Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022

Chiều 24/1/2022, Cơ quan HĐND - UBND huyện Như Xuân tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022. Dự có đồng chí Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vi Thị Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Tuất - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan UBND huyện và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện.

        Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, trong năm 2021, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện đã đổi mới lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm. Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế - hạ tầng, tài chính - kế hoạch, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế, thanh tra, tư pháp, văn hóa - thông tin, lao động, việc làm, Công tác tổ chức các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được và công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19,… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

            Bên cạnh đó, Cơ quan UBND huyện luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới CBCC, viên chức. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình cảm, điều kiện đời sống của CBCC từ đó quan tâm, động viên, tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng cho CBCC. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua việc học tập, giúp CBCC nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong cán bộ, công chức, mang lại hiệu quả thiết thực như: Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “lao động giỏi, sáng tạo”; “lao động sáng tạo, trung thành, gương mẫu”; “ phát động quỹ vì người nghèo”, "Mái ấm công đoàn", “phòng, chống dịch Covid-19”….. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCC trong cơ quan được quan tâm. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ có thể tự học, tự rèn luyện, tự đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với CBCC như nâng lương, các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ chế độ thai sản đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2021: 100% cán bộ, công chức hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Cơ quan UBND huyện đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí đề nghị cán bộ công chức, viên chức cần nêu cao lập trường tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí lãnh đạo, Trưởng Phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Các tổ chức đoàn thể đổi mới hoạt động, xây dựng hình ảnh cán bộ lãnh đạo, nhân viên UBND huyện thật sự gương mẫu. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, trọng tâm, trọng điểm, có kết quả cụ thể, có thời gian hoàn thành cụ thể. Chăm lo đến đời sống của cán bộ công chức, viên chức. Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng.

            Tại Hội nghị đã tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và công tác Công đoàn năm 2021./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Trung tâm VH – TT – TT và Du Lịch